Online ISSN 2149-1895
Archive - Volume 1, Number 1 (2011) - [ Eur J Basic Med Sci ]
Cover File / Contents/Index File
 • Original Article
 • A Comparison of the Effects of Gama Sterilisation and Ethylen Oxide Sterilisation Over the Bio-Compatibility of Polymeric Biomaterials
  Gama Sterilizasyon ve Etilen Oksit Sterilizasyonunun Polimerik Biyomalzemelerin Biyo-Uyumluluğu Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
  Faik Türkmen , Metin Doğan, Uğur Yensel
  Eur J Basic Med Sci1-6.
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Hepatoprotective effect of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on carbon tetrachloride (CCI4) induce
  Karbontetrakloridle akut hepatotoksite oluşturulan ratlarda caffeic acid phenethyl ester (CAPE)’in k
  süleyman özen, Hayal Oral, Hanefi Özbek
  Eur J Basic Med Sci7-12.
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Elevated Levels of Serum Ferritin May be Related to Non-Alcoholic Steatohepatitis
  Yüksek Serum Ferritin Düzeyleri Alkolik Olmayan Steatohepatit ile İlgili Olabilir
  Mohamed Abdel-Halem Helaly, El-Sayed Zaki Hatata, Ehab El-Sayed Abdel-Khalek, Ibrahim Ahmed Abdel Aal
  Eur J Basic Med Sci13-20.
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • The Effects of Dexmedetomidine and Propofol on the Oxidane and Antioxidane System
  Deksmedetomidin ve Propofol’ün Oksidan ve Antioksidan Sistem Üzerine Olan Etkileri
  Haluk Dülger, Hediye Kelemençe, Uğur Göktaş, Mehmet Ramazan Şekeroğlu, İsmail Katı, Serpil Özcan, Fatma Çorcu Baran
  Eur J Basic Med Sci21-27.
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Investigation of distrubution of alpha-talassemia hereditary mutations in Isparta and around of it.
  Isparta ve Çevresinde Alfa-Talasemi Kalıtsal Mutasyonlarının Dağılımının Araştırılması
  Recep Sütcü, Firdevs Aylak, Havva Koçak, Tansu Sipahi, Hüseyin Vural, Namık Delibaş
  Eur J Basic Med Sci28-32.
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Investigation of Physical Activity Level of Medical School Students
  Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyinin Araştırılması
  Kağan Üçok, Abdurrahman Genç, Ümit Şener, Muzaffer Akkaya, Hakan Mollaoğlu
  Eur J Basic Med Sci33-38.
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Review Article
 • Indoor Air Pollutants and Methods of Detection
  İç Ortam Hava Kirleticileri ve Tespit Yöntemleri
  Gülnihal Kara, Mehmet Emin Aydın
  Eur J Basic Med Sci39-49.
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]