Online ISSN 2149-1895
Archive - Volume 2, Number 2 (2012) - [ Eur J Basic Med Sci ]
Cover File / Contents/Index File
 • Original Article
 • Investigation of Genotoxic Effects of Potassium Sorbate, Sodium Benzoate and Sodium Nitrite
  Potasyum Sorbat, Sodyum Benzoat ve Sodyum Nitrit’in Genotoksik Etkilerinin Araştırılması
  Hülya Özdemir, Ahmet Bülent Turhan, Hilal Arıkoğlu
  Eur J Basic Med Sci-.
  [PDF]            [Stats]
 • The Genotype and Allele Distributions of MTHFR C677T and A1298C Gene Polymorphisms in Patients with Cerebrovascular Disease, Coagulation Disorder and those Pre-Diagnosed with Hypertension in Van Province and its Environments
  Van İli ve Çevresinde Serebrovasküler Hastalık, Koagülasyon Bozukluğu ve Hipertansiyon Ön Tanısı Alan Hastalarda MTHFR C677T ve A1298C Gen Polimorfizmlerinin Genotip ve Allel Frekansı
  Ahmet Dönder, Ragıp Balahoroğlu, Erdem Çokluk, Haluk Dülger, Mehmet Ramazan Şekeroğlu, Tahsin Karakoyun
  Eur J Basic Med Sci-.
  [PDF]            [Stats]
 • The Effects of Different Fixatives on Immünohistochemical Staining of Skin Tissue
  Farklı Fiksatiflerin Deri Dokusunun İmmünohistokimyasal Boyanmasına Olan Etkileri
  Tahsin Murad Aktan , Gökhan Cüce, Zekeriya Tosun, Selçuk Duman
  Eur J Basic Med Sci-.
  [PDF]            [Stats]
 • Review Article
 • Molecular Genetic Structure and Pathology of Pancreatic KATP Channels which are Metabolic Sensors of Insulin Secretion
  İnsülin Salınımının Metabolik Sensörleri KATP Kanallarının Moleküler Genetik Yapısı ve Patolojisi
  Hilal Arıkoğlu, Dudu Erkoç Kaya, Hülya Özdemir
  Eur J Basic Med Sci-.
  [PDF]            [Stats]
 • Short Communication
 • Congenital Contractural Arachnodactyly; two unrelated newborns with novel clinical findings
  Konjenital Kontraktürel Araknodaktili; yeni klinik bulgular içeren iki farklı yenidoğan olgu
  İbrahim Akalın, Didem Armangil, Esad Köklü
  Eur J Basic Med Sci-.
  [PDF]            [Stats]