Online ISSN 2149-1895
Archive - Volume 2, Number 3 (2012) - [ Eur J Basic Med Sci ]
Cover File / Contents/Index File
 • Original Article
 • Age Related Changes in Height and Shape of the Lumbar İntervertebral Discus
  Lumbal İntervertebral Disklerin Yükseklik ve Şekillerinde Yaşa Bağlı Değişiklikler
  İsmail Malkoç, Şener Atıf Aydınlıoğlu, Fatih Alper, Fatih Kacıroğlu, Yasemin Yüksel, Ramazan Yüksel, Şenol Dane
  Eur J Basic Med Sci-.
  [PDF]            [Stats]
 • Seroprevalance of Hepatitis B and Hepatitis C in Blood Donors in the Konya Region
  Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı
  Bahadır Feyzioğlu, Seval Gündem, Mehmet Özdemir, Rahim Kocabaş, Mahmut Baykan
  Eur J Basic Med Sci-.
  [PDF]            [Stats]
 • Investigation of PON 55 Gene Polymorphism Frequency in Patients with Hyperlipidemia
  Hiperlipidemili Hastalarda PON 55 Gen Polimorfizm Sıklığının Araştırılması
  Özlem Yüksel, Recep Sütcü, İsmail Hakkı Ersoy, Hikmet Orhan
  Eur J Basic Med Sci-.
  [PDF]            [Stats]
 • Review Article
 • Matrix Metalloproteinases and Cancer
  Matriks Metalloproteinazlar ve Kanser
  Müfide Öncel
  Eur J Basic Med Sci-.
  [PDF]            [Stats]
 • Short Communication
 • A Rare Variation of Internal Carotid Artery: Coiling
  Arteria Carotis İnterna'nın Nadir Görülen Varyasyonu: Spiral Dönme
  Musa Acar, Ahmet Salbacak, Mahinur Ulusoy, İsmail Zararsız, Mehmet Emin Sakarya, Serpil Acar
  Eur J Basic Med Sci-.
  [PDF]            [Stats]
 • Splenic Artery Directly Originating From Abdominal Aorta (Hepatogastric Trunk)
  Aorta Abdominalis’ten Direkt Ayrılan Arteria Splenica (Truncus Hepatogastricus)
  İbrahim Güler, Mehmet Tugrul Yılmaz, Orhan Özbek, Anıl Didem Aydın, Kemal Emre Özen, Osman Koç, Hakan Akıllı
  Eur J Basic Med Sci-.
  [PDF]            [Stats]