Online ISSN 2149-1895
Archive - Volume 2, Number 4 (2012) - [ Eur J Basic Med Sci ]
Cover File / Contents/Index File
 • Original Article
 • Investigation of TIMP2 Gene Polymorphisms Incidence in Patients with Breast Cancer
  Meme Kanserli Hastalarda TIMP2 Gen Polimorfizmlerinin Sıklığının Araştırılması
  Ulviye Göksen Arslan, Recep Özmerdivenli, Kürşat Oğuz Yaykaşlı, Murat Oktay, Havva Erdem, Hatice Soğuktaş, Emine Yaykaşlı
  Eur J Basic Med Sci-.
  [PDF]            [Stats]
 • Thermostability of alpha amanitin in water and methanol
  Alfa amanitinin su ve metanoldeki termostabilitesi
  Ertuğrul Kaya, Mustafa Hancı, Selim Karahan, Sait Bayram, Kürşat Oğuz Yaykaşlı, Mustafa Gani Sürmen
  Eur J Basic Med Sci-.
  [PDF]            [Stats]
 • Induced locomotor hyperactivity on ethanol withdrawal syndrome in rats is inhibited by quetiapine
  Alkol yoksunluk sendromlu sıçanlarda artan lokomotor hiperaktivitenin ketyapinle baskılanması
  Hasan Serdar Gergerlioğlu, Haluk A Savaş, Mehmet Boşnak, Cahit Bağcı, Yasemin Baltacı, Tuğba Bilgiç, Mahmut Bulut, Nurşadan Gergerlioğlu, Tayfun Uzbay
  Eur J Basic Med Sci-.
  [PDF]            [Stats]
 • Review Article
 • General Perspective on Mirror Neuron System
  Ayna Nöron Sistemine Genel Bakış
  Enver Ahmet Demir, Hasan Serdar Gergerlioğlu
  Eur J Basic Med Sci-.
  [PDF]            [Stats]
 • Short Communication
 • Case report: Retroperitoneal epidermoid cyst
  Literatür Bilgileri Işığında Bir Retroperitoneal Epidermal Kist Olgusu
  Fahriye kılınç, nurşadan gergerlioğlu
  Eur J Basic Med Sci-.
  [PDF]            [Stats]