Online ISSN 2149-1895
Archive - Volume 3, Number 2 (2013) - [ Eur J Basic Med Sci ]
Cover File / Contents/Index File
 • Original Article
 • Investıgation of Serum Sialic Acid Levels and Correlation Between Inflammatory Markers in Patients
  Fibromiyalji Hastalarında Serum Sialik Asit Düzeyleri ve İnflamasyon Belirteçleri Arasındaki Korelasyon
  Aysun Toker, Hümeyra Çiçekler, Fatma Hümeyra Yerlikaya, Sami Küçükşen, Adem Küçük
  Eur J Basic Med Sci-.
  [PDF]            [Stats]
 • To Research Of The Venous Blood Gas's Utility Replacing To Arterial Blood Gas In The Emergency Depar
  Acil Serviste Periferik Venöz Kan Gazının Arter Kan Gazı Yerine Kullanılabilirliğinin Araştırılması
  Ertan Bakoğlu, Ali Sedat Kebapçıoğlu, Ahmet Ak, Abdullah Sadık Girişgin, İsmail Zararsız
  Eur J Basic Med Sci-.
  [PDF]            [Stats]
 • Morphometric analysis of Lumbal vertebras by multidetector computerised tomography method
  Lumbal vertebraların multidedektör komputerize tomografi yöntemi ile morfometrik analizi
  Musa Acar, Mahinur Ulusoy, İsmail Zararsız, Serpil Acar, Elif Cantürk, Hüseyin Özbiner
  Eur J Basic Med Sci-.
  [PDF]            [Stats]
 • Review Article
 • Rheumatoid Arthritis and Adipokines
  Romatoid Artrit ve Adipokinler
  Kürşat Oğuz Yaykaşlı
  Eur J Basic Med Sci-.
  [PDF]            [Stats]