Online ISSN 2149-1895
Archive - Volume 4, Number 1 (2014) - [ Eur J Basic Med Sci ]
Cover File / Contents/Index File
 • Original Article
 • The importance calcium phosphorus product in renal insufficiency
  Böbrek fonksiyon bozukluğunda kalsiyum × fosfor çarpımının önemi
  Hale Aral, Alev Kural, Pınar Demir, Füsun Erdenen, Şennur Köse, Anıl Barak Dolgun, Berrin Berçik İnal
  Eur J Basic Med Sci1-6.     DOI:10.15197/sabad.2.4.01
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Seroprevalences of Hepatitis B and C among healthcare workers in Konya Research -Training Hospital
  Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlık Çalışanlarının Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı
  Serap Özçimen, Fatma Kacar, Fatime Korkmaz, mehmet Özcan, Halil Karataş, Ayşe Sakız
  Eur J Basic Med Sci7-11.     DOI:10.15197/sabad.2.4.02
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Retrospective Evaluaton of Tuberculosis in Central Nervous System Enfections: Five-Years Results
  Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tüberküloz Varlığının Değerlendirilmesi: Beş Yıllık Sonuçlar
  İdris Kandemir, Süleyman Durmaz, Mustafa Altay Atalay, Selcan Çolakoğlu, Safiye Delice, Hüseyin Kılıç, Ayşe Nedret Koç
  Eur J Basic Med Sci12-15.     DOI:10.15197/sabad.2.4.03
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Review Article
 • Smoking and Kidney Functions
  Sigara ve Böbrek Fonksiyonları
  Ahmet Dönder, Ragıp Balahoroğlu, Haluk Dülger, Mehmet Ramazan Şekeroğlu
  Eur J Basic Med Sci16-21.     DOI:10.15197/sabad.2.4.04
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]