Online ISSN 2149-1895
Archive - Volume 4, Number 2 (2014) - [ Eur J Basic Med Sci ]
Cover File / Contents/Index File
 • Original Article
 • The Efficacy of Hypericin Derived From Hypericum perforatum on Sister Chromatid Exchange in Human Lymphocyte Culture
  Kantaron Otundan ( Hypericum perforatum) Elde Edilen Hyperisin Maddesinin İnsan Lenfosit Kültürlerinde Kardeş Kromatid Değişimi Üzerine Etkisi
  H. Ramazan Yılmaz, Nezehat Yücel, Efkan Uz, Pınar Koşar
  Eur J Basic Med Sci22-28.     DOI:10.15197/sabad.2.4.05
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • The Assessment of Effects of Noninvasive Mechanical Ventilation Application on Markers of Muscle Injury and Ischemia
  Noninvaziv Mekanik Ventilatör Uygulamasının Kas Hasarı ve İskemi Belirteçleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
  Havva Şahin, Mehmet Yavşan, Aysun Toker, Erkan Taşyürek, Kürşat Uzun, Haluk Dülger
  Eur J Basic Med Sci29-36.     DOI:10.15197/sabad.2.4.06
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Review Article
 • Basics of Optogenetics
  Optogenetiğin Temelleri
  Muhammed İkbal Alp, Enver Ahmet Demir, Hasan Serdar Gergerlioğlu
  Eur J Basic Med Sci37-43.     DOI:10.15197/sabad.2.4.07
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Short Communication
 • A Case of Cerebral Abscess in Patient with Pulmonary Arteriovenous Malformation
  Pulmoner Arteriovenöz Malformasyonlu Hastada Bir Beyin Apsesi Olgusu
  Erdal Kalkan, Fatih Keskin, Bahadır Feyzioğlu, Bülent Kaya
  Eur J Basic Med Sci44-48.     DOI:10.15197/sabad.2.4.08
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • A Rare Case Study of Atrophic Rhinitis Caused by Klebsiella ozaenae
  Klebsiella ozaenae’nın Neden Olduğu Nadir Bir Atrofik Rinit Olgusu
  Esra Durmaz, Süleyman Durmaz, Duygu Perçin, Yaşar Ünlü
  Eur J Basic Med Sci49-52.     DOI:10.15197/sabad.2.4.09
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]