Online ISSN 2149-1895
Archive - Volume 4, Number 3 (2014) - [ Eur J Basic Med Sci ]
Cover File / Contents/Index File
 • Original Article
 • The Relationship of Hand Dominance and Dominant Eye to Some Diseases of University Students
  Üniversite Öğrencilerinde El Tercihinin ve Dominant Gözün Bazı Hastalıklar ile İlişkisi
  Begümhan Aliosmanoğlu, Çiğdem Köçkar
  Eur J Basic Med Sci53-57.     DOI:10.15197/sabad.2.5.10
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Annual Antimicrobial Resistance in Bacteria Isolated from Critical Care
  Bir Yıllık Yoğun Bakım Enfeksiyonlarından Elde Edilen İzolatlarda Antibiyotik Direnci
  Kadriye Uzun, Hüseyin Güdücüoğlu, Mustafa Berktaş, Kürşat Uzun
  Eur J Basic Med Sci58-65.     DOI:10.15197/sabad.2.11
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Review Article
 • Traditional and Novel Biochemical Markers in Diagnosis and Monitoring of Diabetes
  Diyabet Tanı ve Takibinde Geleneksel ve Yeni Biyokimyasal Belirteçler
  Emel Şahin, Müfide Öncel
  Eur J Basic Med Sci66-73.     DOI:10.15197/sabad.2.12
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Short Communication
 • Extraskeletal Myxoid Chondrosarcoma
  Ekstraskeletal Miksoid Kondrosarkom
  Hasan Esen, Özlem Etli, Pembe Oltulu, Sıddıka Fındık, Naile Kökbudak
  Eur J Basic Med Sci74-76.     DOI:10.15197/sabad.2.13
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]