Online ISSN 2149-1895
Archive - Volume 4, Number 4 (2014) - [ Eur J Basic Med Sci ]
Cover File / Contents/Index File
 • Original Article
 • Ischemia Modified Albumin Levels and Cardiovascular Disease Risk in Systemic Lupus Erythematosus
  Sistemik Lupus Eritematozis Hastalarında İskemik Modifiye Albumin Seviyeleri ve Karotis İntima Media Kalınlıklarının Değerlendirilmesi
  Sami Küçükşen, Aysun Toker, Adem Küçük, Ender Salbaş, Ramazan Uçar, Mehmet Kayrak, Recep Tunç
  Eur J Basic Med Sci77-82.     DOI:10.15197/sabad.2.4.14
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Oxidative Stress in osteoarthritis Cartilage; A Comparative Study
  Osteoartrit Kıkırdağında Oksidatif Stres; Karşılaştırmalı Çalışma
  Alev Kural, Cemal Kural, Mahmut Ercan Çetinus, Ersin Ercin, Hatice Seval, Macit Koldas
  Eur J Basic Med Sci83-88.     DOI:10.15197/sabad.2.4.15
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Review Article
 • Healing Art of Hand: Reflexology
  Ellerin İyileştirme Sanatı: Refleksoloji
  Hatice Dilek Doğan
  Eur J Basic Med Sci89-94.     DOI:10.15197/sabad.2.4.16
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Short Communication
 • A case of adult still disease trigger by Borrelia garinii
  Borrelia garinii’nin tetiklediği erişkin still hastalığı olgusu
  Suat Ali Doğan, Süleyman Durmaz, Orhan Yıldız, Gökhan Metan, Selma Gökahmetoğlu, Salih Özgöçmen, Murat Karauz
  Eur J Basic Med Sci95-99.     DOI:10.15197/sabad.2.4.17
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]