Online ISSN 2149-1895
Archive - Volume 5, Number 1 (2015) - [ Eur J Basic Med Sci ]
Cover File / Contents/Index File
 • Original Article
 • Importance of Mean Platelet Volume for Demonstrating the Presence of Chronic Inflammation in Dialysis Replacement Treatments
  Kronik Böbrek Hastalıklarının Farklı Evrelerinde İnflamasyon Varlığını Göstermede Platelet Markırlarının Önemi
  Mehmet Koroglu, Nilgul Akalin, Hanise Ozkan, Ozlem Harmankaya
  Eur J Basic Med Sci1-9.     DOI:10.15197/sabad.2.5.01
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Review Article
 • Laboratory in Diagnosis and Monitoring of Systemic Inflammatory Response Syndrome or Sepsis
  Sistemik Yangısal Yanıt Sendromu veya Sepsis Tanı ve İzleminde Laboratuvar
  Hale Aral
  Eur J Basic Med Sci10-20.     DOI:10.15197/sabad.2.5.02
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Short Communication
 • Thyroid Tuberculosis in a Multinodular Goitre Patient
  Bir Multinodüler Guatr Hastasında Tiroid Tüberkülozu
  Mehmet Tolga Kafadar, Zeliha Esin Çelik
  Eur J Basic Med Sci21-24.     DOI:10.15197/sabad.2.5.03
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]