Online ISSN 2149-1895
Archive - Volume 5, Number 2 (2015) - [ Eur J Basic Med Sci ]
Cover File / Contents/Index File
 • Original Article
 • Value of dual assessment of carcinoembryonic antigen and Fluorine-18-fluoro-deoxyglucose positron emission tomography in colorectal cancer recurrence
  Kolorektal Kanser Nüksünde Karsinoembriyonik Antijen ve Flor-18-Floro-Deoksiglukoz Pozitron Emisyon Tomografisinin Birlikte Değerlendirilmesinin Yararı
  Saeed M. Bafaraj
  Eur J Basic Med Sci25-30.     DOI:10.15197/sabad.2.5.04
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Insulin resistance, hypoadiponectinemia and endothelial dysfunction biomarkers among type 2 diabetic patients
  Tip 2 diyabetik hastalarda insülin direnci, adiponektin düzeylerinde düşüş ve endotelyal disfonksiyon biyobelirteçleri
  Osama H. Al-Jiffri, Fadwa M. Al-Sharif, Essam H. Al-Jiffri
  Eur J Basic Med Sci31-38.     DOI:10.15197/sabad.2.5.05
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]