eISSN 2149-1895
Dergi Hakkında

Avrupa Temel Tıp Bilimleri Dergisi temel tıp konularında Türkçe veya İngilizce makaleler yayınlayan multidisipliner hakemli bir dergidir. Avrupa Temel Tıp Bilimleri Dergisi, Sağlık Bilimleri Araştırmaları Derneği tarafından yılda 4 sayı olarak 3 ayda bir yayınlanır. Yayın tarihleri her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarıdır.

İlk olarak Ekim 2011 yılında yayınlanmaya başlandı.

Temel Tıp alanında yayınlanan Türkçe veya İngilizce temel tıp alanındaki araştırmalar, derleme makaleleri, kısa rapor, editöre mektuplar yayınlanır. Makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın için başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. Yayın kurallarına uygun olarak hazırlanmamış makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Avrupa Temel Tıp Bilimleri Dergisi dünya genelinden yayın kabul etmektedir. Yayınlar iki hakem tarafından orijinal bilgi, fikir ve sunum açısından değerlendirilmektedir. Bütün yayınlar Yazarlara Bilgi Formundaki kurallara uygun olmalıdır.

Gönderilmiş olan makaleler daha önce yayınlanmış veya inceleme durumunda olmamalıdır. İnsan üzerinde yapılan araştırmalar Dünya Sağlık Örgütü’nün 1976; 30: 360-362 nolu günlüğündeki kurallara uygun olmalıdır. Bütün makaleler editör ve yayın kurulu tarafından iki ay içerisinde değerlendirilecektir, ancak bazen kaçınılmaz gecikmeler olabilir. Bütün detaylar Yazarlara Bilgi Formunda bulunabilir.

Tıbbi dergi editörlerinden oluşan uluslararası bir komite tarafından biyomedikal dergilere gönderilen makaleler ile ilgili belirlenen resmi koşullara uyulması yazarlardan beklenmektedir (BrMed J 1982; 284: 1766-1770, AnnInternMed 1982; 96: 766-771).